Klinik Biyoinformatik Grubu

Baş Araştırmacı: Yeşim Aydın Son

Üyeler: Dr. Cengizhan Açıkel, Dr.Hüsamettin Gül, Özlem Özkaya, Onur Eroğlu, Alper Döm

Klinik Biyoinformatik Grubu'nun ana amacı kişiselleştirilmiş tıpta kullanılacak biyo-işaretleyici uygulamaları için bilgi ve tıbbi karar destek araçları sağlamaktır. 

Yeşim Aydın Son liderliğinde devam eden araştırmalar çeşitli hastalıkların (RA, JIA, AD, şizofreni, obezite, diyabet, Behçet Hastalığı, melanom ve diğer kanser türleri) Bütünsel Genom İlişkilendirmesini yaparak bu hastalıkların hangi SNP biyo-işaretleyiciler ile ilişkisi olduğunu bulmayı ve klinik veri ile SNP ilişkilerini entegre ederek tıbbi karar destek sistemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diğer odak noktamız ise geliştirilen bu karar destek sistemlerinin hastane bilgi sistemleri ve elektronik hasta kayıtları ile en etkili şekilde entegre edilmesini sağlayacak yöntemler geliştirmektir.